ข่าวสาร

NEWS & UPDATE Open house Proud nursing home "เปิดบ้านแห่งความสุข"

พาชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Proud nursing home "เปิดใหม่"

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดโปร่ง ร่มรื่น น่าอยู่ และ ปลอดภัย … หัวใจสำคัญของ Proud Nursing Home

>> Proud Nursing Home ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ การบริการสุขภาพ เพื่อให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของเราเปรียบเสมือนบ้าน บ้านแห่งความสุข… ทุกวัน

>> พราวด์ เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ประสงค์จะดูแลให้ท่านเป็นผู้มีอายุยืนยาว ที่มีความสุข

Proud Nursing Home ตั้งอยู่ที่ ปากเกร็ด นนทบุรี

…………….

Proud nursing home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ