ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พราวด์เนอร์สซิ่งโฮม

"บ้านแห่งความสุข..ทุกวัน"

ได้รับรางวัล สถานประกอบการผู้สูงอายุดีเด่น 2566

จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ UdChula

เกี่ยวกับเรา

พราวด์เนอร์สซิ่งโฮม เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง และศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ที่ให้บริการด้วยความใส่ใจ ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

Proud nursing home บ้านแห่งความสุข..ทุกวัน

จุดพักผ่อน (Rest spot) ที่เหมาะสม

กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

เรายกระดับมาตรฐานคุณภาพ การบริการสุขภาพ

ใบอนุญาตเลขที่ ดผส 100200986-64

พราวด์ เนอร์ซิ่งโฮม
ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระทรวงสาธารณสุข
ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตเลขที่ ดผส 100200986-64
คุณภัคธีมา ปัญญวรญาณ
เภสัชกร, นักโปรแกรมจิตใต้สำนึก

ใบอนุญาตเลขที่ สส 120430013-65

พราวด์ เนอร์ซิ่งโฮม
ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระทรวงสาธารณสุข
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตเลขที่ สส 120430013-65

จุดพักผ่อน (Rest spot) ที่่เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ติดต่อเราได้ที่นี่

เราให้ความสำคัญด้านบุคลากร เพื่อการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสภาวะอารมณ์ จึงมีทีมสหวิชาชีพร่วมกันดูแล ประกอบด้วย

บริการของเรา

ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยทีมสหวิชาชีพ ตลอด 24 ชั่วโมง

ดูแลผู้ป่วยติดเตียง รับอาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ เจาะคอ ให้อ็อกซิเจน ดูแลสายสวนปัสสาวะ ป้องกันมิให้เกิดแผลกดทับ

บริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล โดยทีมนักกายภาพบำบัด