เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสุขภาพ ตรวจเยี่ยมสถานที่

ข่าวสาร เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสุขภาพ ตรวจเยี่ยมสถานที่ กรมส่งเสริมบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขมาตรวจเยี่ยมความพร้อมสถานที่ เพื่อออกใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพราวด์เนอร์สซิ่งโฮม #Proudnursinghome #ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ดูแลผู้สูงอายุ #สังคมผู้สูงวัย #ผู้สูงวัย #พราวด์เนอร์สซิ่งโฮม #nursinghome #สุขภาพดี #ห่วงใย #ดูแลด้วยหัวใจ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจสอบการกำจัดขยะติดเชื้อ

ข่าวสาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจสอบการกำจัดขยะติดเชื้อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลปากเกร็ด เข้ามาดูแลระบบและตรวจสอบ การกำจัดขยะติดเชื้อ ให้พราวด์เนอร์สซิ่งโฮม #Proudnursinghome #ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ดูแลผู้สูงอายุ #สังคมผู้สูงวัย #ผู้สูงวัย #พราวด์เนอร์สซิ่งโฮม #nursinghome #สุขภาพดี #ห่วงใย #ดูแลด้วยหัวใจ

เปิดบ้านแห่งความสุข

ข่าวสาร เปิดบ้านแห่งความสุข เปิดบ้านให้เยี่ยมชม ในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Proud Nursing Home #Proudnursinghome #ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ดูแลผู้สูงอายุ #สังคมผู้สูงวัย #ผู้สูงวัย #พราวด์เนอร์สซิ่งโฮม #nursinghome #สุขภาพดี #ห่วงใย #ดูแลด้วยหัวใจ

พิธีตั้งศาลพระพรหม

ข่าวสาร พิธีตั้งศาลพระพรหม เชิญองค์ท้าวมหาพรหมขึ้นสู่แท่นประทับ ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Proud Nursing Home วันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Proud Nursing Home ที่ผ่าน ได้มีพิธีตั้งศาลพระพรหม เชิญองค์ท้าวมหาพรหมขึ้นสู่แท่นประทับที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Proud Nursing Home ปากเกร็ด โดยคุณนพสิทธิ์ และคุณภัคธีมา พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมกันตั้งจิตอธิฐานขอพรอันเป็นมงคลทั้งหลายให้ประกอบกิจการประสบความสำเร็จทุกประการ และ ขอพรให้ผู้สูงอายุที่ได้มาพักในศูนย์ฯ มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขทุกวัน ⛪ Proud nursing home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง Tel : 083-541-4245 , 094-624-7899 #Proudnursinghome #ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ดูแลผู้สูงอายุ #สังคมผู้สูงวัย #ผู้สูงวัย #พราวด์เนอร์สซิ่งโฮม #nursinghome #สุขภาพดี #ห่วงใย #ดูแลด้วยหัวใจ