ข่าวสาร

เปิดบ้านแห่งความสุข

เปิดบ้านให้เยี่ยมชม ในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Proud Nursing Home

#Proudnursinghome #ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ดูแลผู้สูงอายุ #สังคมผู้สูงวัย #ผู้สูงวัย #พราวด์เนอร์สซิ่งโฮม #nursinghome #สุขภาพดี #ห่วงใย #ดูแลด้วยหัวใจ