ข่าวสาร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจสอบการกำจัดขยะติดเชื้อ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลปากเกร็ด เข้ามาดูแลระบบและตรวจสอบ การกำจัดขยะติดเชื้อ ให้พราวด์เนอร์สซิ่งโฮม

#Proudnursinghome #ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ดูแลผู้สูงอายุ #สังคมผู้สูงวัย #ผู้สูงวัย #พราวด์เนอร์สซิ่งโฮม #nursinghome #สุขภาพดี #ห่วงใย #ดูแลด้วยหัวใจ