ข่าวสาร

เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสุขภาพ ตรวจเยี่ยมสถานที่

กรมส่งเสริมบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขมาตรวจเยี่ยมความพร้อมสถานที่ เพื่อออกใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพราวด์เนอร์สซิ่งโฮม

#Proudnursinghome #ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ดูแลผู้สูงอายุ #สังคมผู้สูงวัย #ผู้สูงวัย #พราวด์เนอร์สซิ่งโฮม #nursinghome #สุขภาพดี #ห่วงใย #ดูแลด้วยหัวใจ